Πρόσφατες Αναρτήσεις

14/06/2018

Υποβολή Μελέτης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού  Επαγγέλματος ως Επικινδύνου και Ανθυγιεινού.

  Αρ. Πρωτ:131                                                                                       Αθήνα, 14.06.2018                                                                                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ:    Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                                                                              Γ. Δ/νση Δημ/κης Πολιτικής                                                                              Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος                                      […]
12/06/2018

Παραδείγματα Υπολογισμού με προσμέτρηση της Μάχιμης 5ετίας και  χωρίς την προσμέτρηση

Αρ. Πρωτ:130                                                                                      Αθήνα, 12.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ΘΕΜΑ : « Παραδείγματα Υπολογισμού με προσμέτρηση της Μάχιμης 5ετίας […]
11/06/2018

Καθεστώς αναγνώρισης & υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας μετά τη ψήφιση του ν.4387/2016

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 504/2/34 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από τα δύο (2) και πλέον έτη ψήφισης του ν.4387/2016, την πολλαπλή και ποικίλη αλληλογραφία μας […]
11/06/2018

Απόφαση των Μεταθέσεων έτους 2018: Βήμα οπισθοδρόμησης και  Καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων !

Αρ. Πρωτ: 125                                                                                 Αθήνα, 08/06/2018                                                                    ΠΡΟΣ:  1. Αν. Υπουργό Προστασίας                                                                                   του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                   Αντιστράτηγο […]