Πρόσφατες Αναρτήσεις

15/01/2021

Λειτουργία Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης.

  Αρ.Πρωτ.05                                                                                                 Αθήνα, 15.01.2021                                       […]
11/01/2021

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος άρθρου 101 Ν. 4662/2020.

 Α.Πρωτ.02                                                                                            Αθήνα, 11.01.2021                                                                           ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας                                                                                        κ. Νικόλαο Χαρδαλιά                                                                            ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής                                                                                         Προστασίας κ. […]
06/01/2021

Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών

Αρ.Πρωτ.01                                                                                            Αθήνα, 05.01.2021                                    ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας                                                   κ Χαρδαλιά Νικόλαο                                    ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                 κ […]
22/12/2020

Ασύμφορη η αναγνώρισή της στρατιωτικής θητείας μετά την 01.01.2020 – Μη υποχρεωτική πλέον η αναγνώριση της στην Κύρια Σύνταξη – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Αρ. Πρωτ: 218 Αθήνα, 22.12.2020   ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                   […]