Πρόσφατες Αναρτήσεις

12/09/2019

Γενική – Μερική Επιφυλακή, Αυξημένη Ετοιμότητα προσωπικού: Η κακή εφαρμογή του μέτρου και οι αναγκαίες διορθώσεις του.

 Αρ. Πρωτ.: 116   ​​​                                        Αθήνα, 12.09.2019 […]
10/09/2019

Θεσμοθέτηση της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ενέργεια.

Αρ. Πρωτ: 115​​​                                               […]
09/09/2019

Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας!! Μισθολόγιο, βαθμολόγιο, επικινδυνότητα επαγγέλματος.

  Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Αρ. Πρωτ.: 201/1/47ζ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Με ισχυρό συμβολισμό, τα αναμμένα κεριά στη μνήμη των Πεσόντων, εν ώρα καθήκοντος, συναδέλφων μας, […]
23/08/2019

Δασικό επίδομα: Η ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του μεγάλου μας αγώνα!

Αρ. Πρωτ.:106​​​                                                 […]