Πρόσφατες Αναρτήσεις

16/11/2020

Ενημέρωση επί εξελίξεων  σχετικά με την  χορήγηση Εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια, στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Αρ. Πρωτ:203                                                  […]
14/11/2020

Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. – Εφαρμογή κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό

Αρ.Πρωτ.: 201 Αθήνα, 13.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ:  1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας                                                                                                       κ. Νικόλαο Χαρδαλιά  Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                                                                       κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου Αρχηγό […]
30/10/2020

Μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19 – Ωράριο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού.

Αρ.Πρωτ.:   194                                                                                            Αθήνα, 29.10.2020                                                                                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                                                     Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη                                                                                                       ΚΟΙΝ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  –                                                                                                                    Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   […]
15/10/2020

Τραυματισμός συναδέλφου εποχικού πυροσβέστη εν ώρα υπηρεσίας.

Αρ.Πρωτ.:189                                                                                           Αθήνα, 15.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ:  1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας                                                                                                               κ. Νικόλαο Χαρδαλιά     Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                                                                               κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου   […]