Πρόσφατες Αναρτήσεις

29/11/2022

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη.

Αρ.Πρωτ 109 Αθήνα, 29.11.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη». […]
01/11/2022

Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.Πρωτ. :103 Αθήνα, 01.11.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Θέμα: «Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.». Συνάδελφοι, Με το […]
12/10/2022

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο «μίνι» Ασφαλιστικό»..

Αρ.Πρωτ. : 97 Αθήνα, 09.10.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Θέμα: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το […]
17/09/2022

Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων.

  Αρ.Πρωτ.87 Αθήνα, 16.09.2022        ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                            Αντιστράτηγο κ. […]