Πρόσφατες Αναρτήσεις

24/09/2020

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αρ.Πρωτ. 178 Αθήνα, 24.09.2020 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.». Συνεδρίασε στις 22.09.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και μετά από […]
21/09/2020

Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.).

Αρ.Πρωτ. :177 Αθήνα, 21.09.2020 ΠΡΟΣ : Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.)» Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας […]
18/09/2020

Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ.

  Αρ. Πρωτ: 175                                                                                                                         Αθήνα 18.09.2020                                                                                        ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις– μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.      ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής […]
14/09/2020

Επικρατούσα κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ στο νησί της Λέσβου.

Αρ.Πρωτ. 172 Αθήνα, 14.09.2020 Προς: 1.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη 2. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: « Επικρατούσα κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ […]