Πρόσφατες Αναρτήσεις

21/05/2020

Συνταξιοδοτικό καθεστώς καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 1.1.2011, με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων πρώην 5ετούς υποχρέωσης Διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κ.λπ.)

 Αρ. Πρωτ.:113 ​​​                                                […]
18/05/2020

Αντιπυρική περίοδος 2020: Λύσεις και προβληματισμοί για τις μεγάλες  προκλήσεις του Π.Σ.

   Αρ.Πρωτ.: 111                                                […]
13/05/2020

Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση βαθμολογικά, του χρόνου υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις στους υπαλλήλους του Π.Σ.

Αρ. Πρωτ: 109                                                                                              Αθήνα, 13-05-2020                                                                         ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας                                                                                     κ Νικόλαο Χαρδαλιά                                                                          ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                                                      κ […]
08/05/2020

Ενημέρωση – Ενέργειες Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   Αρ.Πρωτ. 106                                                 […]