Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.
30/03/2016
Ενημέρωση μελών.
04/04/2016

Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

poeyps-title

Αρ.πρωτ. 78                                                                              Αθήνα, 31/03/2016

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

 

Συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε  Έκθεση  Πεπραγμένων και Αποτελεσμάτων  (Ισολογισμός – Απολογισμός) του Τ.Π.Υ.Π.Σ. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οικονομικής χρήσεως 2014, προκειμένου να έχετε πλήρη ενημέρωση για τα Ταμεία μας.

 

Διαβάστε κάνοντας κλικ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΑΥΠΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΑΥΠΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΠΥΠΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΠΥΠΣ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email