06/06/2018

ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αρ. Πρωτ:124                                                                                        Αθήνα, 05.06.2018                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.».                                       Συνάδελφοι, […]
03/06/2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Αρ. Πρωτ:122                                                                                      Αθήνα, 01.06.2018                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                        ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ      Συνάδελφοι, Την 30.05.2018 […]
22/05/2018

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικών αδειών έτους 2017.

Αρ.Πρωτ. 115 Αθήνα, 21/05/2018                                                                      ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος    Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη                                                                            ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                        Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     […]
18/05/2018

Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα

Αρ.Πρωτ.111 Αθήνα, 18/05/2018 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                 ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα».     […]
11/05/2018

Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές.

Αρ.Πρωτ.112 Αθήνα, 10.05.2018                                                                                    ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                       μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: «Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές».   […]
10/05/2018

Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας.

Αρ. Πρωτ. 107 Αθήνα 08.05.2018                                                                             ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                  Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ   ΘΕΜΑ:   «Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας».   Συνάδελφοι, η […]