18/05/2018

Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα

Αρ.Πρωτ.111 Αθήνα, 18/05/2018 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                 ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα».     […]
11/05/2018

Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές.

Αρ.Πρωτ.112 Αθήνα, 10.05.2018                                                                                    ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                       μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: «Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές».   […]
10/05/2018

Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας.

Αρ. Πρωτ. 107 Αθήνα 08.05.2018                                                                             ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                  Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ   ΘΕΜΑ:   «Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας».   Συνάδελφοι, η […]
28/04/2018

Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αρ.Πρωτ. 101 Αθήνα, 28/04/2018     ΠΡΟΣ: Α.Π.Σ. (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού                                      και Επικοινωνίας)                                        ΚΟΙΝ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ     ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και […]
26/04/2018

Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αρ.Πρωτ.99 Αθήνα, 26/04/2018                       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                          ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  […]
24/04/2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Αρ.Πρωτ.             89 Αθήνα, 24/04/2018                                                                                            ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                       κ. Νικόλαο Τόσκα                                                                                           ΚΟΙΝ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                                                          Σωτήριο Τερζούδη                                                                                               2) […]