21/03/2018

Έλεγχος αναπνευστικών συσκευών

Αρ.Πρωτ.56 Αθήνα, 21/03/2018     ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος     ΘΕΜΑ: «Έλεγχος αναπνευστικών συσκευών».   Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την ισχύουσα επί […]
16/03/2018

Αναγνώριση ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και  Ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.47                                                                                       Αθήνα, 16/03/2018                                                                            ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Εσωτερικών                                                                                          Πάνο Σκουρλέτη                                                                                      2) Υπουργό Εργασίας και Κοιν.                                                                                           Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης                                                                                         […]
15/03/2018

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018

Αρ. Πρωτ: 46                                                                                        Αθήνα, 15/03/2018                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »   […]
09/03/2018

Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.

  Αρ.Πρωτ.41                                                                                             Αθήνα, 09/03/2018                                                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                                                                           Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.          Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μετά από […]
26/02/2018

Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αρ. Πρωτ:32                                                                                         Αθήνα, 24/02/2018                                                                                         ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ »     […]
23/02/2018

Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.28 Αθήνα, 23/02/2018     ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                    Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη                                                           ΚΟΙΝ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ       ΘΕΜΑ: «Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ.». […]