09/10/2018

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αρ.Πρωτ. 204 Αθήνα, 09.10.2018                                                                                         ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη ».   Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση […]
14/09/2018

Διαχείριση μετακίνησης των συναδέλφων στην πυρκαγιά της Σάμου.

  Αρ.Πρωτ.188                                                                                             Αθήνα, 14.09.2018                                                                                                ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                          ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Διαχείριση μετακίνησης των συναδέλφων στην πυρκαγιά της Σάμου».     […]
13/09/2018

Πρόταση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αξιοποίηση των δωρεών ιδιωτών προς το Π. Σ.».

  Αρ.Πρωτ.185                                ιό    Αθήνα, 12.09.2018   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ. […]
04/09/2018

Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.

Αρ.Πρωτ. 180 Αθήνα, 04.08.2018                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                      μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.». […]
11/08/2018

Φόβος – πανικός: Οι κακοί σύμβουλοι μιας ηγεσίας.

Αρ.Πρωτ.161                                                                                                        Αθήνα, 11.08.2018                                                                     ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                Αντιστράτηγο κ. Ματθαιόπουλο Βασίλη                                                                   ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: […]
01/08/2018

Ψυχοκοινωνική στήριξη συναδέλφων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις  στην Ανατολική Αττική

Αρ.πρωτ: 154                                                                                             Αθήνα, 31.07.2018                                                                                       ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                             Mέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                       ΚΟΙΝ:    Αναστάσιο Υφαντή                                                                                                                     Επιχειρησιακό Διευθυντή                                                                                                      Γιατροί του Κόσμου   ΘΕΜΑ: «Ψυχοκοινωνική […]