Παράταση του χρονου χορήγησης Βρ. Αδειας
09/02/2015
Απόδοση Συνδικαλιστικών Συνδρομών.
12/02/2015

Απάντηση από το ΤΕΑΠΑΣΑ για υπερωριακή εργασία.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.        31                                                                                     Αθήνα, 11/02/2015

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

 

Συνάδελφοι,

 

     σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 26 από 06/02/2015 εγγράφου μας, προς το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σχετικά με ενημέρωσή μας εάν χορηγείται αποζημίωση για υπερωριακή εργασία στο ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με το υπ΄αρ.πρωτ.132307/Λ1839 από 09-02-2015 έγγραφο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μας απάντησε αρνητικά.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email