poeyps

poeyps-title

Αρ. Πρωτ: 248                                              Αθήνα, 22/12/2016

 

 

                                                  ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                               Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                  ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

 

 

ΘΕΜΑ: «  Βαθμολόγιο Τώρα!»

 

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

με την υπ’ αριθμ. 67213 οικ. 100.4/07-10-2016 Δ/γή Α.Π.Σ., συγκροτήθηκε Επιτροπή της οποίας μέλος ορίστηκε μεταξύ των άλλων και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος από την Ομοσπονδία μας, με σκοπό την διαμόρφωση πρότασης αναθεώρησης του βαθμολογίου των κατωτέρων οργάνων του Π.Σ..

Η διαχρονική πορεία του θέματος είναι γνωστή σε όλους, όπως βεβαίως είναι γνωστή και η «συνεχής και φιλότιμη προσπάθεια» κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων του Α.Π.Σ. και όχι μόνο (γνωστά τα πρόσωπα της προσπάθειας αυτής), τορπιλισμού και ακύρωσης θεσμοθέτησης βαθμολογίου κατωτέρων στην βάση της πρότασής μας, όπως αυτή είναι γνωστή και κατατεθειμένη παντού.

Πρόσφατη είναι άλλωστε και η τελευταία προσπάθεια θεσμοθέτησης πρό τριμήνου, η οποία και διακόπηκε εξαιτίας του υπέρογκου υπολογισμού κόστους του και βεβαίως κρίνεται από εμάς σκοπίμως αναληθή και αβάσιμη, (όπως το αποδείξαμε με τα στοιχεία που καταθέσαμε), με αποτέλεσμα με το υπ΄αρίθμ. 8000/1/2016/90-α΄/23-09-2016 έγγραφό του ΓΔΟΕΣ ύστερα από το υπ΄ αρίθμ 54836 οικ Φ.109.1/16-09-2016 έγγραφο Α.Π.Σ., να διογκωθεί η προβλεπόμενη δαπάνη με προφανή στόχο να μην τύχει θετικής εισήγησης προς τον κ. Υπουργό και εν συνεχεία την επιστροφή του στο Α.Π.Σ. (για την επαναπροώθησή του, δίχως όμως την πρόκληση επιπροσθέτων δαπανών στον Τακτικό Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα, ήτοι με εξοικονόμηση και καλύπτοντας αυτές μέσω ανακατανομής υπαρχουσών, εγκεκριμένων, πιστώσεων και τηρώντας παράλληλα τα δεσμευτικά όρια του Μ.Π.Δ.Σ.), όπως χαρακτηριστικά  αναφέρει το προαναφερόμενο έγγραφο.

Πέραν όμως αυτών και ενώ η προαναφερόμενη Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε σε σύνταξη πρότασης, με το από 11-11-2016 Πρακτικό της, σύμφωνα με πληροφόρησή μας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυτή δεν έχει ακόμα αποσταλεί από το Α.Π.Σ., για λόγους που δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε όχι σκοπιμότητας και ενώ αναμένουν το εν λόγω Πρακτικό, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος με την Ομοσπονδία.

Κύριε Αρχηγέ,

η προώθηση και επίλυση του θέματος αυτού αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για εμάς, αίτημα και διεκδίκηση δεκαετιών που κρίνει το παρόν και το μέλλον μας.

Δεν ανεχόμαστε πλέον άλλα παιχνίδια από διαφόρους που θεωρούν προσωπικό τους χώρο το Π.Σ., παίζοντας στις πλάτες του καθημερινά μαχόμενου Έλληνα πυροσβέστη μικροκομματικές και προσωπικές σκοπιμότητες, παιχνίδια επιβίωσης σε τελική ανάλυση.

Αρκετά έχει καθυστερήσει η προώθηση του θέματος και εσείς επωμίζεστε την ευθύνη δίκαιης επίλυσής του, για το αδικημένο κατώτερο πυροσβεστικό προσωπικό της χώρας, που καρτερικά την υπομένει.

Παρακαλούμε λοιπόν με δική σας εντολή να αποσταλεί και να προωθηθεί η πρόταση που έχει προσφάτως συνταχθεί από την Επιτροπή του Α.Π.Σ. χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Η υποχρέωση αυτή είναι ηθική αλλά και κίνηση σεβασμού προς τον καθημερινό μόχθο των συναδέλφων και αναμένουμε το ταχύτερο δυνατόν την ολοκλήρωσή της.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22/12/2016

Βαθμολόγιο Τώρα!

Αρ. Πρωτ: 248                                              Αθήνα, 22/12/2016                                                       ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                   ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις       ΘΕΜΑ: «  […]
20/12/2016

Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων.

Αρ.Πρωτ.247                                                          Αθήνα, 20/12/2016                                                                  ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                          Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                                     ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων»   Κύριε Αρχηγέ,       σύμφωνα με […]
19/12/2016

Αποτελέσματα Εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων.

Αρ.Πρωτ.246                                                                        Αθήνα, 19/12/2016 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ            ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων».   Συνάδελφοι, σας ανακοινώνουμε προς ενημέρωσή […]
12/12/2016

Κοινή ανακοίνωση: Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου.

                      Αθήνα 12-12-2016                       ΠΡΟΣ:  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: « Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου »   Συνάδελφοι,   μετά από ερωτήσεις πολλών συναδέλφων επικοινωνήσαμε με τις […]