Ομοσπονδίας

Αρ. Πρωτ.: 34                                                                                             Αθήνα, 27.02.2019              

                                                                     

                                                                                   ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                                Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις».

             

   Με το υπ΄αριθμ. 261/24.12.2018 έγγραφό μας ζητούσαμε την παροχή νέων διευκρινίσεων για το υπ’αριθμ. 74297 Φ.602.5/29.11.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του ΑΠΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Π.Δ. 62/2018 (Α’ 121), για συμπλήρωση των αδιευκρίνιστων σημείων του Π.Δ. 62/2018, όπως αυτό ισχύει, με συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετήματος όπως:

  • Αν ο υγειονομικός έλεγχος που ζητείται από όλους τους οδηγούς με την προσκόμιση των συγκεκριμένων ιατρικών βεβαιώσεων – γνωματεύσεων, από ποιούς γιατρούς θα γίνει; Γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων ή ιδιώτες γιατρούς; Δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στο άρθρο 10 ούτε βεβαίως και στην παραπάνω διαταγή.
  • Από πού προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος, για μη υποβολή των βεβαιώσεων -γνωματεύσεων, όταν στην παράγραφο 5 του άρθρου 10, ρητά αναφέρεται ότι η μη υποβολή τους έχει ως συνέπεια την αναστολή – παύση της Άδειας ικανότητας χειριστή, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι σε πρόσφατο χρόνο, ανανέωσαν την πολιτική τους άδεια, θα υποστούν εκ νέου την διαδικασία; Για ποιόν ακριβώς λόγο;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι θα απορριφθούν ως ανίκανοι ικανότητας οδηγού – χειριστή στην ακολουθούμενη διαδικασία, τι ακριβώς θα γίνουν, αφού ούτε και αυτό προβλέπεται από το Π.Δ. 62/2018;

    Με την υπ΄αριθμ 79990 Φ. 109.1/18.02.2019 Δ/γή Α.Π.Σ. την οποία και σας κοινοποιούμε το Αρχηγείο απαντά στα ως άνω ερωτήματα.

 

                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

27/02/2019

Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.

Αρ. Πρωτ.: 34                                                                                             Αθήνα, 27.02.2019                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                   Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. […]
25/02/2019

Δικαίωση του συναδέλφου μας 30 χρόνια μετά.

Αρ. Πρωτ.:32                                                                                      Αθήνα, 25.02.2019                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                 Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Δικαίωση του συναδέλφου μας 30 χρόνια μετά».   Με το υπ΄αριθμ. […]
16/02/2019

Πόρισμα Επιτροπής Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου: Έκθεση  πολιτικών και συντεχνιακών σκοπιμοτήτων με αποπροσανατολιστικό στόχο

 Αρ. Πρωτ.:  27                                                             Αθήνα, 15.02.2019                                                                                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη                                                                     κα Όλγα Γεροβασίλη Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη                                                                      κα Κατερίνα Παπακώστα […]
12/02/2019

Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων.

Αρ.Πρωτ. 23                                                                                       Αθήνα, 12/02/2019                                                                                       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                  ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.           ΘΕΜΑ: «Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων».   Σας […]