Ομοσπονδίας

titlosPoeypsNeo

Αρ.πρωτ. 87                                                              Αθήνα, 21/04/2016

 

                     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης  (Ε.Δ.Ε.)».

ΣΧΕΤ:   α) Tο υπ΄αριθμ. 56 από 24/02/2016 έγγραφο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

β) H  υπ΄αριθμ. 16658Φ.216.14/15-03-2016 Διαταγή Α.Π.Σ.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής, άμεση ήταν η ανταπόκριση του κ. Αρχηγού του Πυρ/κού Σώματος ο οποίος εξέδωσε την β) σχετική που αφορά το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο, σχετικά με την ολοκλήρωση των Ε.Δ.Ε. που καθυστερούν και την ολοκλήρωσή τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα που ταλάνιζε το πυροσβεστικό προσωπικό τα τελευταία έτη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

21/04/2016

Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης (Ε.Δ.Ε.).

Αρ.πρωτ. 87                                                              Αθήνα, 21/04/2016                        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                    ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης  (Ε.Δ.Ε.)». ΣΧΕΤ:   α) Tο υπ΄αριθμ. […]
20/04/2016

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας […]
04/04/2016

Ενημέρωση μελών.

Αρ.πρωτ. 80                                                 […]
31/03/2016

Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.πρωτ. 78                                                                              Αθήνα, 31/03/2016     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».   Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε  Έκθεση  Πεπραγμένων και […]