Ανακοινώσεις

Αρ.Πρωτ.56

Αθήνα, 21/03/2018

 

 

ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

 

 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος αναπνευστικών συσκευών».

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την ισχύουσα επί του θέματος εγκύκλιος διαταγή υπ’ αριθμ’ 117 περί Μέσων Ατομικής Προστασίας αναφορικά με το:

  • Εάν έχει γίνει έλεγχος στις αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισμού αυτών.
  • Εάν ακολουθούνται οι οδηγίες για την ορθή συντήρηση και αποθήκευση και ποια τα πορίσματα αυτών.
  • Εάν η λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή βρίσκεται υπό παρακολούθηση για την καταχώρηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο του ιστορικού εργασιών, μεταβολών και τις κατάστασής τους και εάν έχει επιφέρει τα θεμιτά αποτελέσματα.
  • Τι ενέργειες έχουν γίνει για την συντήρησή τους και την αγορά ανταλλακτικών.
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες έγκρισης προϋπολογισμών φιαλών και αναπνευστικών συσκευών.

Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των υπαλλήλων, το οποίο για το συγκεκριμένο ζήτημα παλαιότερα είχε κλονιστεί λόγω των γνωστών συμβάντων από τις αναπνευστικές συσκευές.

 

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21/03/2018

Έλεγχος αναπνευστικών συσκευών

Αρ.Πρωτ.56 Αθήνα, 21/03/2018     ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος     ΘΕΜΑ: «Έλεγχος αναπνευστικών συσκευών».   Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την ισχύουσα επί […]
16/03/2018

Αναγνώριση ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και  Ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.47                                                                                       Αθήνα, 16/03/2018                                                                            ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Εσωτερικών                                                                                          Πάνο Σκουρλέτη                                                                                      2) Υπουργό Εργασίας και Κοιν.                                                                                           Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης                                                                                         […]
15/03/2018

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018

Αρ. Πρωτ: 46                                                                                        Αθήνα, 15/03/2018                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »   […]
09/03/2018

Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.

  Αρ.Πρωτ.41                                                                                             Αθήνα, 09/03/2018                                                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                                                                           Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.          Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μετά από […]