Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατ’ ανάλογη εφαρμογή ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού.

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και Αδείας.
14/11/2018
Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. που εκτελούν  υπηρεσία με μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007
21/11/2018

Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατ’ ανάλογη εφαρμογή ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού.

Αρ. Πρωτ:231                                                                                     

Αθήνα, 16.11.2018

                                                                                                                                                              

                                                                                    ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

 

 

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατ’ ανάλογη εφαρμογή ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού».

 

 

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει ενέργειες στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος  από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, πριν την έξοδό τους από το Σώμα, υποβάλλοντας ταυτόχρονα είτε αίτηση για διακοπή της ασφαλιστικής τους σχέσης με τον Τομέα, είτε αίτηση για τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό τους από το Σώμα κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού και σύμφωνα με το Ψήφισμα του τελευταίου Συνεδρίου μας.

Οι Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι μοναδικοί, σε όλους τους ένστολους, που δεν τους χορηγείται το εφάπαξ βοήθημα πριν την έξοδό τους από το Σώμα, το οποίο ισχύει ακόμη και για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αφού στους υπαλλήλους της Αστυνομίας, μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. χορηγείται κανονικά.

Ευελπιστούμε στην θετική έκβαση  των ενεργειών μας για την υλοποίηση του δικαίου αιτήματός μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email