Ε..Υ.Π.Σ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Συμμετοχή στην διαμαρτυρία της 1/10/12

Γενικός συναγερμός Πέμπτη 1-10-12 ώρα 13.30
29/10/2012
Μήνυμα συμπαράστασης στους λειτουργούς των κλάδων Υγείας και Παιδείας
30/10/2012

Ε..Υ.Π.Σ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Συμμετοχή στην διαμαρτυρία της 1/10/12

Ανακοίνωση για συμμετοχη στην Ένστολη Πανελλαδική Κινητοποίηση Αθή

Print Friendly, PDF & Email