Συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον Υπουργό Δ.Τ. Για το ΕΦΑΠΑΞ.
08/02/2013
Οχι άλλη σφαγή στο φτωχοκάματο του Πυροσβέστη.
13/02/2013

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Συνάντηση με τον Δ/τή Π.Δ.Π.Υ.Αττικής