Η απάντηση του ΑΠΣ για τους 725 Δόκιμους Πυρ/στες στην ΠΟΕΥΠΣ

Αίτημα των Ομοσπονδιών για συνάντηση με τον Υπ. Οικ.
08/04/2013
Ε.Υ.Π.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ: Εφαρμογή Νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας.
10/04/2013

Η απάντηση του ΑΠΣ για τους 725 Δόκιμους Πυρ/στες στην ΠΟΕΥΠΣ