Κοινή συνέντευξη τύπου
07/09/2012
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ
10/09/2012

Η ιστοσελίδα της ΠΟΕΥΠΣ στο FACEBOOK