Μετακίνηση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων Πυροσβεστών στον Καρέα.
22/07/2021
Διευκρινήσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος από ΙΚΑ σε πρώην Δημόσιο –  Συμφέρει να γίνει η αλλαγή;
27/07/2021

Μετακίνηση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.

 

Αρ.Πρωτ.: 76

Αθήνα, 23.07.2021

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη
ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.»

Κύριε Αρχηγέ
Με την υπ’ αριθμ. 28550 Φ.215.2/18.05.2021 Διαταγή του Α.Π.Σ. με θέμα «Εμβολιασμός Υπαλλήλων που υπηρετούν στις (Ε.Μ.Α.Κ.) είχατε ενημερώσει όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές, πως αν δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου covid-19 ή δεν προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους έως τις 11-06-2021 θα μετακινούνται υποχρεωτικά προς άλλες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η στάση του Α.Π.Σ. από την αρχή προκάλεσε απορία, μεγάλο σκεπτικισμό και δυσαρέσκεια για την εμμονή εφαρμογής συστήματος υποχρεωτικού εμβολιασμού σε εργαζόμενους που την αποτυπώσαμε στο υπ΄αριθμ. 64/20.05.2021 έγγραφό μας.
Με την 133/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη αίτηση, που είχαν ασκήσει υπηρετούντες στις (Ε.Μ.Α.Κ.) για την αναστολή εκτελέσεως της παραπάνω Δ/γής σας, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης και ακώλυτης λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). Η λειτουργία μάλιστα αυτή δεν αρκεί να είναι μόνο συνεχής, αλλά πρέπει, ενόψει του ειδικού και κρίσιμου χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση καταστροφών, να στηρίζεται στην πλήρη διαθεσιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού τους, η οποία είναι δυνατόν να διαταραχθεί σοβαρά σε περίπτωση που τα μέλη του προσβληθούν και νοσήσουν από τον κορωνοϊό covid-19.
Έδωσε επί της ουσίας την ευκαιρία στο Α.Π.Σ. με δικαστική απόφαση πια να προχωρήσει άμεσα και να δρομολογήσει – εφαρμόσει τις διαδικασίες μετακινήσεις εφαρμόζοντας τη σχετική διαταγή και μετακίνησε 54 υπηρετούντες υπαλλήλους σε διάφορες Ε.Μ.Α.Κ. της χώρας προς άλλες υπηρεσίες του Π.Σ.
Ύστερα από καταγγελίες συναδέλφων μας με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον οχτώ (8) υπάλληλοι, είναι στον κατάλογο των μετακινούμενων συναδέλφων μας, οι οποίοι είτε πραγματοποίησαν τον εμβολιασμό (μονοδοσικό εμβόλιο), είτε πραγματοποίησαν την πρώτη δόση μέσα στο χρονικό διάστημα που προέβλεπε η σχετική διαταγή, είτε νόσησαν από covid-19.
Ούτε περνάει από την σκέψη μας ότι οι μετακινήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα τιμωρητικό, επειδή τόλμησαν οι υπάλληλοι αυτοί να κάνουν χρήση ενός αναφαίρετου δικαιώματός τους και απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη για την νομική υπόσταση της συγκεκριμένης διαταγής προκειμένου να αποφανθεί εκείνη για το αν συνάδει η ανωτέρω διαταγή με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις του Ελληνικού κράτους.

Η στάση του Α.Π.Σ. αν αληθεύουν τα παραπάνω κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «ακραία» και καταδεικνύει άλλους λόγους με σκοπό να φιμώσει κάθε φωνή δικαίου που μπορεί κατά καιρούς να προκύψει. Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών, μετακινώντας πυροσβέστες όχι για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αλλά σαν μέσο τιμωρίας διότι διαμαρτύρονται για οποιοδήποτε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, θυμίζει άλλες εποχές.
Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής το Α.Π.Σ. προχώρησε στις εν λόγω μετακινήσεις και ζητάμε άμεσα την ανάκλησή της Δ/γης που δημιουργεί προβλήματα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην ομαλή λειτουργία του Π.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email