«Μην αποπροσανατολίζετε τους συναδέλφους – Η επικινδυνότητα του  επαγγέλματος είναι ιερή υπόθεση».

 

  Αρ.Πρωτ.: 118                                                                                          Αθήνα, 02.06.2020

 

                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                                                Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Μην αποπροσανατολίζετε τους συναδέλφους – Η επικινδυνότητα του  επαγγέλματος είναι ιερή υπόθεση». 

 

Με αφορμή πρόσφατες επιστολές και αναρτήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εν γένει αναγνώριση επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού ή ακόμα και την αναγνώριση του πυροσβεστικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

  • Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4.ε του ν.4690/2020 (104-A) που ορίζουν ότι χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. και ειδικότερα στους αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες αυτής, δεν αφορούν, σε καμία περίπτωση, τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη Μελέτη για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας,  από τον Μάιο του 2018 στην Διυπουργική Επιτροπή, του Υπουργείου Εργασίας, αρμόδια για την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης για την μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
  • Η Μελέτη αυτή, αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση από την πλευρά του Πυροσβεστικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και τίθεται αδιάλειπτα σε συζήτηση με τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, η οποία προσφάτως επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με το καινούριο θεσμικό πλαίσιο του ν.4662/2020 και θα σας κοινοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας.
  • Οποιαδήποτε συσχέτιση της παραπάνω παροχής των εργαζομένων στην Ε.Α.Β. Α.Ε. με τον διαρκή αγώνα της Ομοσπονδίας μας, αλλά και όλων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας, ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, περνάει λαθεμένα μηνύματα στους συναδέλφους και στην κοινή γνώμη, ενώ, κατά την άποψή μας, αποπροσανατολίζει το διεκδικητικό πλαίσιο του αιτήματός μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

        

Print Friendly, PDF & Email