22/05/2012

Τροποποίηση-Κοινής-Υπουργικής-Απόφασης-του-ΕΟΠΥΥ

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Αποόφασης του ΕΟΠΥΥ
22/05/2012

Ν.4058-2012Άρθρο17-Μείωση 4000 οργανικών θέσεων μονίμων

Ν.4058 2012 Άρθρο17 Μείωση 4000 οργανικών θέσεων μονίμων
22/05/2012

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.
22/05/2012

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας
22/05/2012

Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2012 για το Π.Σ.

Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2012 για το Π.Σ.
19/03/2012

Ν.1264-1982 ΦΕΚ 79 τεύχος Α’

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. Ν.1264-1982 ΦΕΚ 79 τεύχος Α’