ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
17/11/2014
Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υπουργό ΠΡΟ.τ Πο.
20/11/2014

Παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

                  titlos poeyps neo  

Αρ.Πρωτ.323                                                                                                Αθήνα, 14/11/2014

 

               ΠΡΟΣ:     Τον Πρόεδρο της Επιτροπής  Διαχείρισης του  

                                      Λογαριασμού   Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Π.Σ.

                  

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

 

     Για την ενημέρωση των μελών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., παρακαλούμε να μας γνωρίσετε από συστάσεως του Λογαριασμού:

  1. Πόσοι συνάδελφοι κατ΄ έτος  έχουν τύχει οικονομικής ενίσχυσης καθώς και πόσα μέλη οικογενειών μετόχων.
  2. Τα συνολικά κατ΄έτος ποσά ενισχύσεων ανά κατηγορία δικαιούχων.
  3. Ποιο είναι το υφιστάμενο σήμερα αποθεματικό και σε ποιο τραπεζικό ίδρυμα τηρείται.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email