ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ.
10/11/2014
Νομοθετική ρύθμιση άρσης αδικιών ύστερα από τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
11/11/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Σύγκλιση Πανελλήνιας συνδιάσκεψης 15/11/14.

Αρ.Πρωτ.315

Αθήνα, 10/11/2014

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης»

     Καλούνται τα Προεδρεία των Ενώσεων (Πρόεδρος – Γεν. Γραμματέας) και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των παρατάξεων των Δ.Σ. των Ενώσεων  (όσων εξ αυτών δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο – ένα άτομο ανά παράταξη), σε κοινή Συνδιάσκεψη στις 15/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30΄στην Αθήνα (στο ξενοδοχείο novuscityhotel– Καρόλου 23 – πλατεία Καραϊσκάκη).

 Θέματα που  θα απασχολήσουν την Συνδιάσκεψη:

  • Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  (ενημέρωση σχετικά με τις αναλογιστικές μελέτες).
  • ΣτΕ εξελίξεις  – αγωγές.
  • Βαθμολόγιο.

     Σας γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας της ενημέρωσης τις θέσεις των Ενώσεων, θα τις εκφράσουν οι Πρόεδροι και κατόπιν, δικαίωμα τοποθέτησης θα έχουν και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων των Δ.Σ. των Ενώσεων.

     Κατά τις διεργασίες της Συνδιάσκεψης θα παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν από την Ομοσπονδία.

     Τα έξοδα μετακίνησης (και πιθανόν διανυκτερεύσεων) θα βαρύνουν τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email