Πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων

Ασφυκτική η κατάσταση για τον ΕΟΠΥΥ
01/06/2012
Εκλογική αποζημίωση στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
16/06/2012

Πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων

Διαβάστε την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων, μια πρόταση ολοκληρωμένη και δίκαιη,  που έχει κατατεθεί  απο το έτος 2010 και λαμβάνει υπ’όψην όλα τα δεδομένα αλλά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στην πλειοψηφία των συναδέλφων απο την εφαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού
Print Friendly, PDF & Email