ΕΥΠΣ Ρόδου: Φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά
08/10/2013
ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση σχετικά με την Μάχιμη πενταετία.
21/10/2013

Συνδικαλιστικές άδειες.

Αρ.Πρωτ.344

                                                                                                                     Αθήνα,  16/10/2013

 

 

                                            ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνδικαλιστικές άδειες».

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

    Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα των συνδικαλιστικών αδειών όπως είχε τεθεί με το επί της ουσίας ανακληθέν υπ αριθμ. 46944Φ.109.1 (αρχικό) έγγραφο του Νομικού Τμήματος Α.Π.Σ. οδηγούσε σε παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ. μη προβλεπόμενη από το Νόμο που εμπεριείχε τον κίνδυνο αποστέρησης κατά τρόπο παράνομο και τον κίνδυνο αποστέρησης κατά τρόπο παράνομο και αυθαίρετο του δικαιώματος για συνδικαλιστική άδεια σε όσους δικαιούνται αυτή. Αναπόφευκτα το (αρχικό) έγγραφό σας δημιουργούσε συγκρουσιακή κατάσταση δεδομένου ότι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέλη της δεν είναι διατεθειμένες  να απεμπολήσουν στο ελάχιστο συνδικαλιστικά δικαιώματα ρητά προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία.

     Θεωρούν ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος ασκούν το δικαίωμα της λήψης συνδικαλιστικής άδειας σύμφωνα με το  νόμο και προς τούτο ενημερώνουν κατά το δυνατό έγκαιρα τους προϊσταμένους τους με την επιφύλαξη πάντα να ανακύψουν απρόβλεπτες και μη προγραμματισμένες ανάγκες παρουσία τους σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες οι οποίες καθίσταται σαφές ότι υπερτερούν λόγω του χαρακτήρα τους των υπηρεσιακών.

     Σε κάθε περίπτωση εκτίμησή μας παραμένει ότι η λήψη συνδικαλιστικών αδειών από τους δικαιούμενους αυτές δεν έχει διαταράξει την ομαλή υπηρεσιακή λειτουργία, ώστε να οδηγηθεί το Α.Π.Σ. στην έκδοση της προφανώς παράνομης (αρχικής) οδηγίας – εγγράφου του.

     Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την εκ μέρους σας μεγαλύτερη προσοχή στην έκδοση εγγράφων που αφορούν συνδικαλιστικά θέματα – ώστε να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που σαφώς δυσχεραίνουν την συνεργασία μας

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email