Χωρίς τα Πυροσβεστικά Σωματεία ο διάλογος για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύσκεψη στο Υ.ΕΘ.Α. για το μέλλον των Ταμείων μας.
11/12/2015
Βιντεοεπιτήρηση. Αίτηση για χορήγηση στοιχείων.
14/12/2015

Χωρίς τα Πυροσβεστικά Σωματεία ο διάλογος για το Πυροσβεστικό Σώμα.

eaps-poeyps-229x146

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Εσωτερικών κ, Π. Κουρουμπλή 

                                         2) Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής       

                                            Ανασυγκρότησης  κ. Ν. Τόσκα

                               ΚΟΙΝ:     Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ «  Χωρίς τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων ο διάλογος για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα οδοιπορικά και τις μετακινήσεις του πυροσβεστικού  προσωπικού».

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

 

    Με τις διατάξεις του ν.4336/2015 (Α-94), προβλέφθηκε η έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, με το οποίο θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στο προσωπικό των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

    Από τον παραπάνω Νόμο, προβλέπεται επίσης καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του νέου Π.Δ. η 19-05-2016 και μάλιστα στην περίπτωση μη έκδοσής του εντός της προαναφερθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, προβλέπεται να έχουν εφαρμογή οι γενικότερες διατάξεις του νομοθετήματος.

   Από υπηρεσιακούς παράγοντες πληροφορηθήκαμε ότι το θέμα συζητήθηκε σε  συσκέψεις κυρίως στο χώρο του ΥΕΘΑ, το οποίο και ετοίμασε σχετικό νομοθετικό κείμενο. Επίσης σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ίδιο ζήτημα. Δυστυχώς σε καμία από αυτές τις συσκέψεις δεν κλήθηκαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

 

Κύριοι Υπουργοί,

    Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το πυροσβεστικό προσωπικό και την ίδια την επιχειρησιακή συγκρότηση του Πυροσβεστικού Σώματος, του οποίου η διαδικασία μετακινήσεων έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτές των άλλων Σωμάτων.

    Επίσης μας προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία η διαφαινόμενη επιλογή του μη διαλόγου  με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Π.Σ. και το σημαντικότερο η  επεξεργασία νομοθετημάτων  με τέτοιο τρόπο.

     Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την εγκατάλειψη αυτής της τακτικής και τον ουσιαστικό διάλογο για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού κείμενου, που να καλύπτει επαρκώς τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, με την αξιοπρεπή αποζημίωση του πυροσβεστικού προσωπικού για τις μετακινήσεις του. 

Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                         Για την Ε.Α.Π.Σ.

                                   Ο Πρόεδρος                                                       Ο Πρόεδρος

                         Δημήτριος Σταθόπουλος                                     Ιωάννης Σταμούλης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email