Πρόσφατες Αναρτήσεις

04/06/2021

Αποφοίτηση του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Αρ.Πρωτ.: 68  Αθήνα, 03.06.2021                                 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                              Μέλη ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: «Αποφοίτηση του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης […]
28/05/2021

Διεξαγωγή του Δ. Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρουσία του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  κ. Βασίλειου Παπαγεωργίου».

Αρ.Πρωτ.:65 Αθήνα, 28.05.2021                                               […]
21/05/2021

Εμβολιασμός Υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.

  Αρ. Πρωτ: 64                                                                                          Αθήνα, 20.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ:       Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                                                                   Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη                                                                  KOIN:        Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                    Μέλη […]
26/04/2021

Προσθήκη σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων.

Αρ.Πρωτ.:59 Αθήνα,26.04.2021                                                 […]