poeyps

Αρ.Πρωτ.47                                                                                      

Αθήνα, 16/03/2018

 

                                                                         ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Εσωτερικών

                                                                                         Πάνο Σκουρλέτη

                                                                                     2) Υπουργό Εργασίας και Κοιν.

                                                                                          Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης

                                                                                          Έφη Αχτσιόγλου

                                                                                     3)  Αν. Υπουργό Οικονομικών

                                                                                          Γεώργιο Χουλιαράκη

                                                                                     4)  Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξάνθο

                                                                                     5)  Διοικ. Ανασυγκρότησης

                                                                                          Όλγα Γεροβασίλη

                                                                          ΚΟΙΝ: 1)  Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                            κ. Σωτήριο Τερζούδη

                                                                                     2)   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

                                                                                     3)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-

                                                                                            μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και  Ανθυγιεινό».

 

Δημοσιεύθηκε στις 12-03-2018 η υπ΄ αριθμ. 2/14511/0004/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Δϊυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Η Επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Επί της ουσίας η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει από μηδενική βάση όλο το καθεστώς των βαρέων ανθυγιεινών, των κριτηρίων για να χαρακτηριστεί μια εργασία ως τέτοια, και τα επιδόματα που την αφορούν και συγκεκριμένα:

  • Προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
  • Προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
  • Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.
Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του Φεβρουαρίου του έτους 2019.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Θεωρούμε δεδομένο, ότι πριν τις τελικές αποφάσεις θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση, καθώς και ακρόαση φορέων, αλλά είναι ένα γεγονός που μας προτρέπει για πολλοστή φορά να βροντοφωνάξουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα η ελληνική πολιτεία να πράξει, όπως το οφείλει, τα αυτονόητα!

Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας επί σειρά πολλών ετών η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Η τεκμηρίωσή του έχει συντελεστεί  με  εμπεριστατωμένες μελέτες τις οποίες έχουμε καταθέσει αλλά αυτές περιττεύουν μπρός στην περίτρανη απόδειξη της απώλειας των πολλών συναδέλφων μας, που θυσιάστηκαν την ώρα του καθήκοντος τα τελευταία χρόνια.

Τα κριτήρια ένταξης στην λίστα των Β.Α.Ε. όπως η θνησιμότητα, η ανθυγιεινότητα της εργασίας καθώς και η επικινδυνότητά της, τα κυλιόμενα ωράρια εργασίας, ιδίως τις νύχτες, η έκθεση σε καρκινογόνες καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες επικίνδυνες ουσίες, αποτελούν για εμάς πεδίο της καθημερινής μας δραστηριότητας.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι πυροσβέστες εκτίθενται σε πολλά προϊόντα καύσης, καπνό, αέρια, τοξικά και χημικά. Χημικές ουσίες που εκλύονται στον τόπο της πυρκαγιάς μπορεί να είναι μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, υδροχλώριο, διοξείδιο του αζώτου, ισοκυανικά άλατα και ακρολεΐνη. Η χημική σύνθεση του καπνού των δασικών πυρκαγιών και των πυρκαγιών χωματερών σίγουρα συνδέεται με επιπτώσεις στην υγεία των εκτεθειμένων σε αυτόν.

Συχνή επίσης, μπορεί να είναι η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδος, αντιμόνιο, κάδμιο,

καθώς και σε υποπροϊόντα καύσης, πολυαρωματικές φορμαλδεΰδες υδρογονανθράκων, μεταλλεύματα, όπως ο αμίαντος και τα άλατα πυριτίου. Όλες οι παραπάνω χημικές ουσίες επιβαρύνουν τον οργανισμό  και συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το μηχανισμό της καρκινογένεσης.

Είναι λοιπόν αυτονόητο και λογίζεται ως η απόδειξη του αυταπόδεικτου, ότι πληρούμε σε υπερθετικό βαθμό ένα προς ένα όλα τα κριτήρια που προφανώς θα θέσει η αρμόδια Επιτροπή.

Πέραν όμως όλων των παραπάνω είναι δεδομένο ότι σε κάθε Έλληνα πολίτη αποτελεί συνείδηση η ταύτιση του επαγγέλματός μας με τις έννοιες επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα.

Για δεδομένους λοιπόν και αυτονόητους λόγους ζητάμε εδώ και τώρα την αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή και καλούμε την πολιτεία να επιτελέσει το χρέος της απέναντι στον καθημερινά μαχόμενο Έλληνα Πυροσβέστη αλλά και στην μνήμη όσων συναδέλφων έπεσαν στο καθήκον υπερασπιζόμενοι το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας.

Ένα αίτημα που διαχρονικά αναγνωρίστηκε μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις αλλά λησμονήθηκε στις πράξεις από όλους!

Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακουστεί η γνωστή  ρήση

Ήταν Δίκαιο και έγινε Πράξη.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16/03/2018

Αναγνώριση ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και  Ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.47                                                                                       Αθήνα, 16/03/2018                                                                            ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Εσωτερικών                                                                                          Πάνο Σκουρλέτη                                                                                      2) Υπουργό Εργασίας και Κοιν.                                                                                           Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης                                                                                         […]
15/03/2018

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018

Αρ. Πρωτ: 46                                                                                        Αθήνα, 15/03/2018                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »   […]
13/03/2018

Βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών: Απαιτείται σύμπνοια και όχι  ναρκοθέτηση της προσπάθειάς μας

Αρ.Πρωτ.45  Αθήνα, 13/03/2018 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                  ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ : « Βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών: Απαιτείται σύμπνοια και όχι                    ναρκοθέτηση της προσπάθειάς μας […]
13/03/2018

Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά – Πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων για το έτος

Αρ.πρωτ.: 43                                                                                                    Αθήνα,  12/03/2018                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ :    Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος                         Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη                               ΚΟΙΝ :     Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου   ΘΕΜΑ […]