Νομοθεσία

29/05/2012

170/1996 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε τον Κανονισμό μεταθέσεων του Π.Σ.
29/05/2012

Ν.3850-2012 περί «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων»

Νόμος 3850-2012 περί  «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων
22/05/2012

Τροποποίηση-Κοινής-Υπουργικής-Απόφασης-του-ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ 3008-2011 Τροποποίηση της αριθ. Φ.903802591632943.11.2011 (ΦΕΚΒ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης
22/05/2012

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.