Νομοθεσία

22/05/2012

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας
22/05/2012

Κατανομή πιστώσεων για καθαριότητα στο Π.Σ έτους 2012

Κατανομή πιστώσεων για καθαριότητα στο Π.Σ έτους 2012
19/03/2012

Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ)

Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ)
19/03/2012

Ν.3865-2010

Ν.3865-2010