Νομοθεσία

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.164                                                                                                                                                                        Αθήνα, 12/09/2016

 

                                                              ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος

             Δ/νση Οικονομικών

                                                                         (Διαχείριση Χρηματικού)

              ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

               Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων».

 

    Επειδή περιήλθαν στην Ομοσπονδία μας αναφορές Πρωτοβαθμίων Ενώσεων – μελών μας σύμφωνα με τις οποίες κατά την πληρωμή αποζημιώσεων εκτός έδρας προς υπαλλήλους έγιναν κρατήσεις προμηθειών από τις πληρώτριες Τράπεζες (της τάξης των 3-4 ευρώ για κάθε υπάλληλο) και ότι δεν χορηγήθηκαν εκκαθαρίσεις πληρωμών παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας άμεσες ενέργειες προκειμένου:

α. Στο μέλλον να μην γίνεται οποιαδήποτε είδους παρακράτηση από τραπεζικές προμήθειες στα καταβαλλόμενα προς τους υπαλλήλους του Σώματος χρηματικά ποσά από πάσης φύσεως αποζημιώσεις.

β. Να ετοιμαστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας σας και να χορηγηθούν στους υπαλλήλους αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τον υπολογισμό των εκτός έδρας αποζημιώσεων, ώστε κάθε υπάλληλος να είναι σε θέση να ελέγξει τα χρονικά διαστήματα στα οποία αντιστοιχούν οι γενόμενες καταβολές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επ΄αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13/09/2016

Εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων.

Αρ.Πρωτ.164                                                    […]
03/08/2016

Αναπροσαρμογή χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν από 01-08-2012 και εντεύθεν, μετά την ισχύ του Ν. 4307/2014

  Αναπροσαρμογή χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν από 01-08-2012 και εντεύθεν, μετά την ισχύ […]
08/06/2016

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α. του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016

Αρ.Πρωτ.114                                                   […]
02/06/2016

Επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

Αρ.Πρωτ.106                                                                Αθήνα 02/06/2016                                                             ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                           ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων».        Παραθέτουμε επίκαιρη ερώτηση  Βουλευτών […]