Έξοδα μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Χορήγηση στοιχείων.
01/10/2020
Διευκρινήσεις για καταβολή διπλής εισφοράς για κύρια σύνταξη στις περιπτώσεις Υπολογισμού χρόνου εις το διπλάσιο –  Ποιους αφορά
09/10/2020

Έξοδα μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Αρ.πρωτ.185                                                                                                                                  Αθήνα, 07.10.2020

 

                                                                        ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                    Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη

                                                                        ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Έξοδα μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων».

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

ως γνωστό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. α) 33980 Φ.202.3/12.06.2020 Απόφαση  κ. Αρχηγού Π.Σ.  β) 34000 και 34001 Φ.201.1/12.06.2020 Αποφάσεις κ. Αρχηγού Π.Σ. κατόπιν του 7/2020 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών καθώς και Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων μετατίθενται για κάλυψη κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4662/2020.

Σύμφωνα επίσης με την υπ΄αριθμ. 2/66739/0022 15-11-2000 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα πυροσβεστικού προσωπικού Π.Σ.» καθώς και του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων».

Παρακαλούμε για την χορήγηση των εξόδων μετάθεσης ανεξαρτήτως βαθμού τηρώντας την επιβαλλόμενη αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

 

 

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email